41.05 derece Kuzey enlemi ile 31.07 Doğu boylamı üzerinde yer alıyor. Ankara’ya 270, İstanbul’a 243 Km. İl merkezi Düzce ise sadece 37 Km. Kuzeydeki kıyı komşusu Karadeniz Ereğli Zonguldak’a bağlı ve 39 Km. 462 Kilometrekarelik yüzölçümü bulunan ilçenin 8 mahallesi ve 43 köyü var. Toplam arazinin % 40’ına yakını ormanlık veya açık alandır. Sahil şeridi 30 Km. kumsallar ve doğal plajlarla dolu.Ve elbette arazisinin büyük bir kısmı fındıklıklarla kaplıdır. Yüksekliği bin metrenin biraz  üstünde olan Kaplandede, Orhan, Kurugöl, Topton Tepesi gibi dağlar derelerin açtığı, çoğu zaman derin, vadilerle bölünmüştür. Yüksek eğimle ve kısa mesafeli derelerin en popüleri İstanbul’un su ihtiyacını karşılamaya katkı için borularla suyu getirilen Melen Çayı olmak üzere 13 belli başlı akarsu görülür. Bunları çoğu yaz aylarında kurur.

Akçakoca’nın iklim özellikleri
Ilıman deniz ikliminin hakim olduğu ilçe, iklim özelikleri bakımından Karadeniz ve Marmara Bölgeleri arasında bir geçiş alanını karakterize etmektedir. Yıllık yağış orta laması 990 mm. olup en sıcak ay ortalaması (Temmuz) 23 derece, en soğuk ay ortalaması (Ocak) 5 derecedir. İlçenin hakim rüzgarı poyrazdır.

Akçakoca Kuzey Anadolu Fay hattına yakın olmakla beraber özellikle kalkerli kayalardan oluşan sağlam zemini sayesinde tarihsel süreç içerisinde depremlerden önemli bir zarar görmemiş tir.Düzce ve Marmara depremlerinde Akçakoca'nın önemli bir zarar görmemesi jeolojik yapısıyla yakından ilgilidir.