logo

Orman İşletme Müdürlüğü

 

AKÇAKOCA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 

(01/07/2014 Tarihi İtibarıyla )

  

BRİFİNG DOSYASI

 

1-       TEŞKİLATIN TANITIMI:

 a)       Kuruluş Tarihi:

 

    01/03/1946 yılında kurulmuş, 31/03/1948 yılına kadar faaliyette bulunmuştur. Müteakiben 24/07/1958 yılına kadar Bölge Şefliği olarak faaliyet sürdürmüş, 24/07/1958 yılında tekrar kurulmuştur.

 

b)       Teşkilatlanma :

 

        Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü; 4 İşletme Şefliğinden oluşmaktadır.

 

            c)       Orman Varlığı :

 

       Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü; 4 İşletme Şefliği itibarı ile toplam 17266 Ha.Ormanlık 24107 Ha. Orman sayılmayan alan olmak üzere  41373 Ha. Alanda faaliyet göstermektedir.

 

            d)       Personel Durumu:

 

      Teknik Eleman            :   5 ( İşl. Md.: 1, Md.Yrd.:1, İşl. Şefi: 3 )

 

Sayman                     :   1

Tekniker                   :   1                                

Avukat                     :   1

Şef (Özelleştirme)      :   1            

Bilgisayar İşletmen      :   3

Veri Haz.Kont.İşletmeni :   3                        

Şoför                         :   1

Orman Muhafaza Mem.: 13

Hizmetli                    :   1                                 

Daimi İşçi                 : 19

Mevsimlik İşçi           :   6

T O P L A M           : 55

 

e)       Bina Durumu:

İdare Binası                 :   1

Lojman                      : 38 (Akçakoca İlçe merkezinde: 11, Köylerde: 27 )

Eğitim Merkezi            :   1

Depo Binası               :   1                                       

    f)        Araç Durumu:

 

                  Jeep                        :   1

 

Pikap                        :   4

Su Tankı                  :   1                            

 

 1 adet Greyder  Yığılca İşletme Müdürlüğü ile ortak kullanılmaktadır.                                                                             

 

g)       Bağlı Köyler:

 

          Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğünün faaliyet alanına giren 43 adet köy bulunmaktadır. Bu köylerin 11'i  6831 Sayılı orman Kanununun 31. Maddesi  (sınırları içinde verimli Devlet Ormanı olan), 25 ' i 32. Madde (Sınırları içinde verimsiz Devlet Ormanı)  kapsamına girmektedir. 7 ' si ise kapsam dışı (sınırları içinde Devlet Ormanı olmayan ) köydür.

 

 

 2-       2014 YILI YATIRIMLARI VE YAPILAN ÇALIŞMALAR :

 

 a)       Üretim:

 

                                                            Program                      Gerçekleşme

 

 

Dikili Damga               :                      54600 m3                       45636 m3                                                  

Endüstriye Odun         :                     41500 m3                      15528 m3                            

Yakacak odun            :                     23500 Ster                     2933 Ster                                                                                         

 

2014 Yılı İş Programı                                                                                         

 

 

Üretim                       :                  41500  m3                          15528 m3

Sürütme                     :                41500  m3                            5178 m3

Nakliyat                                       20500  m3                            3731 m3

  

2014 Yılı Orman Emvali Satış Programı

                                                                                    Program                             Gerçekleşme

 

 

   Dikili Satış                                                                     30000  m3                          11.760 m3

 

                       2014 Yılı Tahsis Durumu                            

 

 

                                                                Program                              Gerçekleşme

                   Kağıtlık Odun                         1250  m3                                 -   

 

                  Lif- Yonga                            15033 Ster                               1320 Ster  

                                                                                      

 

                      Genel Satış Cetveli

                                                                         Program                            Gerçekleşme  

 

 

                               End.Odun                               28824  m3                         2738 m3

                               Dikili Satış                                 30000 m3                         11760 m3  

                                                                                                   

b)       Silvikültür :

                                         

                                                                               Program     Gerçekleşme         

                                                                                    

Tabi Gençleştirme                                                      -                          -                            

Gençlik Bakımı                                                     235 ha.                  235 ha.                                                                  

Gençlik Koruma                                                     1                             1                                                                    

Sıklık Bakımı  (Silvikültür ödeneği)                      129 ha                   129 ha.                    

Sıklık Bakımı (Üretim  ödeneği)                                31 ha.                    31 ha.                                  

Koruya Tahvil Silvikültür ödenekli)                       -                              -                                

Koruya Tahvil (Üretim Ödenekli)                           -                              -                                      

Kültür Bakımı                                                     -                              -                                                                               

Kültürel Koruma                                                -                              -                                              

Silvikültür Planlarının Düzenlemesi                       -                              -                                                

Ormanların Rehabilitasyon (Silv.ödenekli)          -                              -               

Ormanların Rehabilitesi (Üretim Ödenekli)          -                              -                  

 İlk Aralama Bakım Prog Yersel Dağıtım cet.    40 ha               40 ha                

 c)       İnşaat :

İsmi                                                                               Program       .        Gerçekleşme                                           

 

Büyük Onarım                                                              6 km                                  6 km

Yeni yol                                                                    2 km                                   2,30 km

Üst Yapı                                                                   12 km                                       12 km

Sanat Yapısı                                                            10 Km                                      10 Km

Aplikasyon                                                            10 km                                  10 km          -      

Yangın Emniyet Yolu                                              8 km                                      8 km

Kule Kulübe Yolu                                                        4 km                        4 km

Traktör Yolu                                                                  -                                  -

Yol Tamir Bakımı                                                       249,85 Km.                    249,85 Km.        

 

 

d)       Orman Koruma Hizmetleri:

          İşletmemiz Orman Envali kaçakçılığı ve açma konusunda hassas bölgede bulunmaktadır. Büyük tüketim merkezlerine yakınlığı nedeniyle kaçakçılık konusundaki önlemlerde ihmale yer verilmemektedir. Son yıllarda orman suçlarında önemli azalmalar olmasına rağmen dikkatle izlenmesi gereken önemli bir sorun olmaya devam etmektedir.

 

 

2014 yılında bu güne kadar tespit edilen Orman Suçları (Toplam):

 

 

Suçun Nevi                                                  Adet                               Miktarı                               

 

Kesme                                                   2                                              14,076   m3                           

Nakil                                                      -                                                  -                             

Açma                                                      16                                   102,611 m3                                              

Açma                                                                                                    36,924 da                       

İşgal                                                        5                                         0,840 da                                                                                                                                

Bulundurma                                          -                                                           -

Yangın                                              1                                                       -                                                                                                                                             

 

 2014  Yılı Gelir ve Giderleri

 

 

GELİR

GİDER

KAR

ZARAR

2013

1.917.983,56

1.029.788,64

888.194,92

 

 

 

 

 

 

 


Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, null given in /home/akcgov/public_html/libraries/expose/core/layout.php on line 117